Ανακοίνωση για Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής Επανεγγραφών 2016-2017

Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ίδρυμα αποφάσισε να θεσπίσει προσωρινά, λόγω έκτακτων συνθηκών, μεγάλο αριθμό δόσεων στην αποπληρωμή της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών (αρχικά 5 Δόσεις έως 31/12/2015 και στη συνέχεια 2 παρατάσεις με καταληκτική ημερομηνία 8-5-2016)!

Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα την πρωτόγνωρη επιβάρυνση, αφενός της οικονομικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω της παρατεταμένης οικονομικής εκκρεμότητας μεγάλου αριθμού φοιτητών του Ιδρύματος και αφετέρου της διοικητικής δυσλειτουργίας στην ανταπόκριση των Υπηρεσιών μας. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος την 31/12/2015 ανερχόταν σε ποσόν που πλησίαζε τις 400.000 Ευρώ. Ποσόν το οποίο είχε αποφασισθεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την υποστήριξη μεγαλύτερου αριθμού υποτρόφων του Ιδρύματος. Αυτό δεν κατέστη δυνατό!  

Επιπλέον είναι σαφές ότι προκειμένου να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, το ΕΑΠ αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό, συνάπτει συμβάσεις με τα μέλη ΣΕΠ για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και μισθώνει αίθουσες για τις ΟΣΣ. Όλα τούτα σημαίνουν ότι η ανακολουθία των προβλεπόμενων εσόδων επιβαρύνει έτι περαιτέρω τις δαπάνες του Πανεπιστημίου.

Πρέπει να γίνει γνωστό, ότι το ΕΑΠ λαμβάνει ετησίως μόλις 650.000 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση, τη στιγμή που οι ετήσιες δαπάνες του Ιδρύματος ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προφανώς συγκεντρώνεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Συνεπώς ως Διοίκηση, δεν έχουμε το δικαίωμα επ’ ουδενί λόγω, να ζημιώνουμε το ΕΑΠ, πολύ περισσότερο καθότι ελεγχόμεθα ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο και υποκείμεθα στις σχετικές διατάξεις των νόμων. Με άλλα λόγια, η διαφάνεια αλλά και η συνετή οικονομική διαχείριση, συνιστούν συστατικά της εχέφρονης διοικητικής λειτουργίας και συνεπώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κρίνονται οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Ίδρυμα, από την προσεχή ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, προχώρησε στην μείωση κατά 50 ευρώ του κόστους παρακολούθησης ανά Θεματική Ενότητα στα Προπτυχιακά, όσο και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ενώ ήδη επαύξησε τον αριθμό των υποτροφιών που χορηγεί.

Επίσης, το Ίδρυμα βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με τις Διοικήσεις των Τραπεζών, ώστε να αναζητηθούν τρόποι διευκόλυνσης των φοιτητών στην καταβολή της οικονομικής συμμετοχής τους. Επιπλέον διερευνούνται λύσεις που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση των χιλιάδων φοιτητών από τη συνολική δαπάνη των σπουδών τους. Ως προς αυτά, ελπίζουμε να είμαστε σύντομα σε θέση, να ανακοινώσουμε την αίσια έκβαση των προσπαθειών μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΔΕ του ΕΑΠ στην υπ΄αριθμ. 295/21-03-2016 Συνεδρίασή της καθώς και την επικαιροποίηση της σχετικής απόφασης στην υπ΄ αριθμ. 303/13-06-2016 Συνεδρίασή της, αποφάσισε όπως δοθεί στους φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 η δυνατότητα καταβολής της οικονομικής συμμετοχής ως ακολούθως: 

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το ποσό των δόσεων ανά ΘΕ καθορίζεται ως εξής:

 • 1η δόση 100€ έως 30/6/2016,
 • 2η δόση 100€ έως 31/7/2016,
 • 3η δόση 100€ έως 31/8/2016,
 • 4η δόση 50€ έως 30/9/2016,
 • 5η δόση 50€ έως 31/10/2016,
 • 6η δόση 50€ έως 30/11/2016 και
 • 7η δόση 50€ έως 31/12/2016

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το ποσό των δόσεων ανά ΘΕ καθορίζεται ως εξής: 

 • 1η δόση 100€ έως 30/6/2016,
 • 2η δόση 100€ έως 31/7/2016,
 • 3η δόση 100€ έως 31/8/2016 ,
 • 4η δόση 100€ έως 30/9/2016,
 • 5η δόση 100€  έως 31/10/2016,
 • 6η δόση 100€ έως 30/11/2016 και
 • 7η δόση 50€ έως 31/12/2016

Για την επανεγγραφή ΘΕ μόνο για εξετάσεις  το ποσό καθορίζεται στα πενήντα Ευρώ (50 €) και το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ με την δήλωση της ΘΕ.

Σημειώνεται δε, ότι για τους φοιτητές που θα εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο ΜΠΣ το ακαδ. έτος 2016-2017 και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλλουν την Τελική Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας τον Σεπτέμβριο 2016, η περίοδος καταβολής της οικονομικής τους συμμετοχής με δόσεις ορίζεται από 01/09/2016 έως 31/12/2016 ως ακολούθως:   

Το ποσό των δόσεων για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται ως εξής: 

 • 1η δόση 250€ έως 30/9/2016,
 • 2η δόση 150€ έως 31/10/2016,
 • 3η δόση 150€ έως 30/11/2016 ,
 • 4η δόση 100€ έως 31/12/2016

Επαναλαμβάνεται ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους, το Ίδρυμα έχει ήδη δεσμευθεί ως προς τον αριθμό των μελών ΣΕΠ με τους οποίους θα συνεργαστεί, έχει δεσμευθεί επίσης για το σύνολο των αιθουσών που θα χρησιμοποιήσει και έχει αρχίσει την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει ΘΕ.

Ως εκ τούτου, η ΔΕ αποφάσισε ότι, στην περίπτωση της μη καταβολής των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής ή την μη εξόφλησή της μέχρι 31.12.2016 για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ο φοιτητής/τρια διαγράφεται από την/τις ΘΕ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, που δήλωσε και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα αναγνώρισής τους σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • Δεν επιστρέφεται η οποιαδήποτε κατατεθείσα οικονομική συμμετοχή για καμία ΘΕ που έχει δηλωθεί, ούτε μεταφέρεται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κι αυτό δεν συνιστά τιμωρητική πράξη, αλλά επιβεβλημένη διαχείριση καθότι το Ίδρυμα πραγματοποιεί δαπάνες από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, για το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα Προγράμματα Σπουδών.
 • Δεν μεταφέρονται ποσά μεταξύ ΘΕ (π.χ.  στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει 2 ΘΕ και αφού καταθέσει τις μισές δόσεις και στις δύο ΘΕ θέλει να μεταφέρει όλο το ποσό στη μία μόνο ΘΕ).
 • Ο φοιτητής/τρια διαγράφεται από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι όλο το ποσόν που θα προκύψει από οικονομική ασυνέπεια, θα μεταφερθεί στο σύνολό του στον Κωδικό των Υποτροφιών, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά ασθενείς κατηγορίες φοιτητών.

Τονίζεται συνεπώς η ιδιαίτερη προσοχή των φοιτητών του Ιδρύματος ως προς την τήρηση των ανωτέρω προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος.

Τέλος, κατά την καταβολή των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής δεν απαιτείται εκ νέου η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης ΘΕ ή της τελικής φόρμας δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας, παρά μόνο η ορθή συμπλήρωση της αιτιολογίας κατάθεσης (ΑΜ, Επώνυμο).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών του Προγράμματός σας στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ.μ.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται το Παράρτημα Αθήνας, οι Πύλες-Πόλοι και το Γραφείο Πληροφοριών - Πρωτοκόλλου.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΕΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367347

2610-367333

2610-367334

ΕΠΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367349

2610-367330

2610-367338

ΕΛΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367339

2610-367331

2610-367338

ΙΣΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367349

2610-367330

2610-367338

ΠΛΗ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367320

2610-367335

ΦΥΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367320

2610-367335

     
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ    
ΔΠΜ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367342
ΣΦΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367342
ΔΤΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367326
ΓΤΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΣΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367332
ΚΠΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΜΣΜ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΜΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΤΡΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367344
ΠΣΦ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΣΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367343
ΠΣΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΦΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΛΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΜΒΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367341
ΤΛΧ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367321
ΕΚΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367337
ΔΙΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367329
ΣΔΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΚΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367325
ΓΑΛ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΓΓ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΜΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367361
ΔΥΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΓΕΡ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΓΡ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2610-367321

2610-367322

2610-367316

ΕΑΓ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΔΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΓΧΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΣΚ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

210-9097229

210-9097207

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2610-367300

Main Menu