Ανακοίνωση σχετικά με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα των Πρωτοετών Φοιτητών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους την 1η Οκτωβρίου 2016, θα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος,  ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό email που σας παρέχει δωρεάν το Ε.Α.Π, όπου θα επεξηγείται αναλυτικά η απαιτούμενη εκ μέρους σας ηλεκτρονική διαδικασία  για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Main Menu