Παράταση Υποβολής Δήλωσης Θέματος Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία υποβολής Τελικής Δήλωσης Θέματος Διπλωματικής Εργασίας 2016-2017 θα δοθεί παράταση πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.

Main Menu