Ανακοίνωση τμημάτων για τα (6) Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) αρχίζουν στις 8 Οκτωβρίου 2016.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στα Διά Ζώσης Τμήματα θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) τους, στις 30/09/2016, στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΕΑΠ.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στα Ηλεκτρονικά Τμήματα θα ενημερωθούν από τον διδάσκοντα τους (ΣΕΠ).

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αποστολή έντυπου Διδακτικού Υλικού, καθώς αυτό θα διατεθεί σε Ψηφιακή Μορφή στην πλατφόρμα όπου θα έχετε πρόσβαση την 1η Οκτωβρίου 2016.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30/09/2016, απογευματινές ώρες, θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email/ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στην ηλεκτρονική σας αίτηση οι κωδικοί πρόσβασης για την είσοδό σας:

Α. στην Εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ.

Β. στο Ακαδημαϊκό email.

(Οι δύο υπηρεσίες είναι διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, το email θα περιέχει δύο διαφορετικά σετ κωδικών πρόσβασης).

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το Τμήμα στο οποίο ανήκετε ανάλογα με την επιλογή σας (Διά Ζώσης ή Ηλεκτρονικά Τμήματα) παρακαλούμε επιλέξτε τα αντίστοιχα αποτελέσματα:

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου- Αποτελέσματα Δια Ζώσης 

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου- Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα 

Δημιουργική Γραφή– Αποτελέσματα Δια Ζώσης 

Δημιουργική Γραφή– Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα 

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων - Αποτελέσματα Δια Ζώσης

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων - Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα 

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – Αποτελέσματα Δια Ζώσης

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές -  Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία – Αποτελέσματα Δια Ζώσης 

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία – Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα 

Language Education For Refugees and Migrants – Αποτελέσματα Ηλεκτρονικά Τμήματα 

Main Menu