Πρόγραμμα Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στα Διά Ζώσης Τμήματα μπορούν να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) τους, από τους παρακάτω πίνακες ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

ΑΣΚ

ΓΧΝ

ΔΓΡ

ΕΑΓ

ΣΔΣ

 

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στα  Τμήματα των Τηλε-Διασκέψεων (Τηλε-ΟΣΣ) μπορούν να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) τους, από τους παρακάτω πίνακες ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

ΑΣΚ

ΓΧΝ

ΔΓΡ

ΕΑΓ

ΣΔΣ

LRM

Main Menu