Καταληκτική Ημερομηνία της Οριστικής Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
 
θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία της Οριστικής Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής σας Εργασίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 είναι στις 15/11/2016. Παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην υποβολή της τελικής πρότασής σας εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας, εφόσον προηγουμένως ενημερωθείτε αναφορικά με τους επιβλέποντες καθηγητές που σας έχουν ανατεθεί μέσω της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΕΑΠ (open.eap.gr). Μετά την οριστική υποβολή της τελικής πρότασης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον επιβλέποντα καθηγητή σας, προκειμένου να ολοκληρώσει την έγκριση της ΔΕ σας.
 
 
 

Main Menu