Παράταση Αποπληρωμής της Οικονομικής Συμμετοχής για την οικονομική εκκρεμότητα κατά την περίοδο των επανεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

H Δ.Ε. του Ε.Α.Π., λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και συμμεριζόμενη απόλυτα τα αιτήματα των φοιτητών για παράταση της αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε στην 321η/20-12-2016 Συνεδρίασή της να δοθεί παράταση ενός μήνα, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017, για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού που αντιστοιχεί στην οικονομική συμμετοχή του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Τονίζεται ότι η 31η/01/2017 είναι η αποκλειστική καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής, καθώς δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση.

Σε περίπτωση μη αποπληρωμής μέχρι 31/01/2017 θα ισχύσει η απόφαση της Δ.Ε. στην υπ΄ αριθμ. 295η/21-03-2016 Συνεδρίασή της, καθώς και η επικαιροποίησή της, στην 303η/13-06-2016 Συνεδρίαση, ότι:

- Ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από την/τις Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, που δήλωσε και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
- Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα αναγνώρισης τους σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
- Δεν επιστρέφεται η οποιαδήποτε κατατεθείσα οικονομική συμμετοχή για καμία Θ.Ε. που έχει δηλωθεί, ούτε μεταφέρεται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κι αυτό δεν συνιστά τιμωρητική πράξη, αλλά επιβεβλημένη διαχείριση καθότι το Ίδρυμα πραγματοποιεί δαπάνες από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, για το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα Προγράμματα Σπουδών.
- Δεν μεταφέρονται ποσά μεταξύ Θ.Ε. (π.χ. στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει 2 Θ.Ε. και αφού καταθέσει τις μισές δόσεις και στις δύο Θ.Ε. θέλει να μεταφέρει όλο το ποσό στη μία μόνο Θ.Ε.).
- Ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι όλο το ποσόν που θα προκύψει από οικονομική ασυνέπεια, θα μεταφερθεί στο σύνολό του στον Κωδικό των Υποτροφιών, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά ασθενείς κατηγορίες φοιτητών.

Main Menu