Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τις Θεματικές Ενότητες του ΜΠΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»

Οι φοιτήτριες/τητές που έχουν παρακολουθήσει σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών του Ευρωπαϊκού ή του Ελληνικού Πολιτισμούστο ΕΑΠ Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) συναφών επιστημονικών πεδίων δεν θεωρείται ότι έχουν κατακτήσει το εύρος των γνώσεων, τον δημιουργικό προβληματισμό και την κριτική εμβάθυνση που απαιτεί η επιτυχής ολοκλήρωση  των ΘΕ του συγκεκριμένου ΜΠΣ, οι μαθησιακές διεργασίες των οποίων, όπως τις υπαγορεύουν τα διαδοχικά Μαθησιακά Αποτελέσματα και τα Μαθησιακά Αντικείμενα κάθε Εβδομάδας Μελέτης, εστιάζουν σε ποικίλες παράλληλες  αναγνώσεις και Δραστηριότητες (προαιρετικές ή μη), κατά κύριο λόγο μέσω της συστηματικής μελέτης και εξάσκησης κάθε φοιτήτριας/τή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του ΜΠΣ, καθώς και σε μιαν εξίσου συστηματική ανατροφοδότηση των φοιτητών από την/τον Καθηγητή-Σύμβουλό τους.

Η δομή του ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» έχει συγκροτηθεί από μια μελετημένη και αρραγή δέσμη ΘΕ, οι οποίες κατοχυρώνουν την ακαδημαϊκή του επάρκεια, καθιστώντας το αύταρκες, πλήρες και απολύτως ανταγωνιστικό σε επίπεδο γνώσεων και αξίας ενόςπρωτοπόρουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας

του ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή»

Main Menu