Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω της επεξεργασίας επικείμενων αλλαγών του Κανονισμού Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Α.Π. , θα καθυστερήσουν οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης  χορήγησης  υποτροφίας  Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, τόσο για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές όσο και για όσους θα επανεγγραφούν. Ο Νέος Κανονισμός προβλέπεται να διευκολύνει πολύ περισσότερους φοιτητές και να είναι δικαιότερος ως προς την κατανομή των Υποτροφιών.

Για τις ημερομηνίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.eap.gr). 

Main Menu