Πλατφόρμα διαλόγου για την εκπαίδευση προσφύγων "Open Think Tank"

ThinkTankPress

Στο πλαίσιο του έργου PRESS έχει δημιουργηθεί η τρίγλωσση πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου Open Think Tank στην οποία μπορείτε να καταθέσετε απόψεις, επιστημονικά κείμενα, καλές πρακτικές και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

Υποστηρίζονται οι γλώσσες: ελληνικά, αραβικά, αγγλικά.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα, να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο και να καταθέσετε τη γνώμη σας και σχετικά ψηφιακά τεκμήρια http://press-project.eap.gr/thinktank/ 

Main Menu