Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποψήφιων φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Π. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός»-Οδηγίες και Πίνακας Αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες εγγραφής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το πρόγραμμα σπουδών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για έκτακτα ζητήματα τηλεφωνικώς, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τη 13:00  (Στοιχεία Επικοινωνίας).

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός – Αποτελέσματα

Δείτε τις οδηγίες εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός». 

Main Menu