Ανακοίνωση προς φοιτήτριες/φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός"

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/φοιτητές του Προγράμματος ΙΣΠ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως δημοσιεύτηκε στο άρθρο 3 του ΦΕΚ 324/Β/08/02/2017 περί χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, γίνεταιλόγος για  Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών, με 30ECTS, το οποίο θα απευθύνεται στους εξής αποφοίτους:

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας καιΣλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας καιφιλολογίας) του ΕΚΠΑ,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας καιΣλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,

δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,

ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,

στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,

ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Ύστερα από τη δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 324/Β/08-02-2017) το ΕΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα και δραστικά στο κάλεσμα στέλνοντας πρόταση δημιουργίας ενός «Εξ αποστάσεως Προγράμματος Κατάρτισης των 30ECTS στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών», με σκοπό τη διασφάλισητων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του,  για όσες/ους εισήχθησαν στο ΙΣΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Νόμου 4186/2013)που αφοράστην πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 2  της υπ’ αριθμ. 6117/Α5 υπουργικής απόφασης, απαιτείται έγκριση της πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση έγκρισης του προγράμματος, η ΔΕ θα προσφέρει το Πρόγραμμα στις/στους αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει αποδείξει ότι η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΕΑΠ βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητές της.  Τελευταίο παράδειγμα αποτελούν οι σχετικές ενέργειες που έγιναν για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των πτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος, ήτοι «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Πληροφορική», «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»  μέσω πρότασης που στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.

Main Menu