Έργο PRESS: Ολοκλήρωση διά ζώσης κατάρτισης εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των προσφύγων (παιδιών και εφήβων)

Στο πλαίσιο του έργου PRESS για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Δράσης 10, η οποία αφορά στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και εθελοντών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των προσφύγων.

Η κατάρτιση, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», έλαβε χώρα σε τρεις γεωγραφικές περιοχές ενώ πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαδοχικούς κύκλους.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εθελοντές των ευρύτερων περιοχών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων μέσα από τις συναντήσεις και την κατάρτιση των τριών κύκλων είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, μετατραυματικού άγχους, ενταξιακής εκπαίδευσης, γλωσσικής εκπαίδευσης, επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες από την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παρακολούθησαν διαδραστικές εισηγήσεις και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια, (εικαστικά, μουσικά θεατρικά) και ομάδες εργασίας. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες πραγματεύτηκαν θεματικές που προέκυψαν από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και του πεδίου όπως η προσέγγιση των γονέων, οι σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων και τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, ζητήματα σχεδιασμού και αποφάσεων για την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων (Υπουργείο Παιδείας, Επιστημονική Επιτροπή και ΙΕΠ).

Στη διάρκεια των τριών κύκλων Φεβρουάριος – Ιούνιος 2017 εκπαιδεύτηκαν συνολικά 110 εκπαιδευτικοί.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Έργου και η Ομάδα συντονισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και τους/τις ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους. Επιπλέον, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους/τις προσκεκλημένους/προσκεκλημένες εισηγητές/εισηγήτριες, τους φορείς που εκπροσωπήθηκαν καθώς και προς τους/τις εμψυχωτές/εμψυχώτριες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και παρείχαν τη φιλόξενη στέγη τους για την υλοποίηση της Δράσης: 87 Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Αθηνών, 67 Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το Περιεφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Επίσης τιμητική υπήρξε η παρουσία του Υπουργείου Παιδείας, της Επιστημονικής Επιτροπής για την εκπαίδευση των παιδιών πορσφύγων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πολιτικής, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή του για την προσπάθεια του Έργου PRESS.

Τέλος θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» για τη συνεργασία και το συντονισμό των προσπαθειών πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης και στήριξης των προσφύγων που διεξάγει το έργο PRESS.

Main Menu