Έργο PRESS: Ολοκλήρωση Β΄κύκλου Μη τυπικής- Άτυπης εκπαίδευσης με γυναίκες

Εκτύπωση

PressLogo GR

Στο πλαίσιο του έργου PRESS για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων ολοκληρώθηκε ο Β΄κύκλος μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης γυναικών στην Αθήνα και στην Μυτιλήνη. Η Δράση εντάσσεται στις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται µε σκοπό την γλωσσική-πολιτισµική και κοινωνική «ένταξη» ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο. Συγκεκριµένα, στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο και ακολουθώντας µια συµµετοχική προσέγγιση αναπτύσσεται τετράγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό (φαρσί, ελληνική, αραβική και αγγλική) το οποίο εφαρµόζεται µέσα από task-based learning και art-based δραστηριότητες. Ο επιστηµονικά υπεύθυνος του Έργου και η Οµάδα Συντονισµού εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στις συµµετέχουσες, στους/στις εμψυχωτές-εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν τις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις και στην οµάδα των συνεργατιδών που αναπτύσσει το εκπαιδευτικό υλικό. Θερµές ευχαριστίες στο Mosaik Support Center, Lesvos Solidarity - Pikpa και Melissa network for migrant women όπου φιλοξενήθηκε το µεγαλύτερο µέρος της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Ο Γ΄κύκλος των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου.

* οι φωτογραφίες αναρτώνται µε τη συναίνεση των συµµετεχουσών.

drasi18 B kyklos