Παράταση υποβολής δηλώσεων Νέων Θεματικών Ενοτήτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Εκτύπωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία εγγραφής σε νέες Θεματικές Ενότητες για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 παρατείνεται μέχρι 25 Αυγούστου 2017. Οι προθεσμίες και οι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής για τις δηλωθείσες ΘΕ, που αναφέρονται στις σχετικές «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018”», ισχύουν ως έχουν.

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές!