Ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του ΕΑΠ, οι φοιτητές οφείλουν να αναρτήσουν την Διπλωματική τους Εργασία (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) εντός 15νθημέρου μετά από την επιτυχή παρουσίαση/εξέτασή της, στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu