Ολοκλήρωση της Δράσης "Άτυπη Εκπαίδευση με παιδιά"

Στο πλαίσιο του Έργου PRESS για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων ολοκληρώθηκε η Δράση άτυπης εκπαίδευσης με παιδιά. Η Δράση εντάσσεται στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται με σκοπό την γλωσσική-πολιτισμική και κοινωνική ενδυνάμωση των προσφύγων (Άξονας 2). Συγκεκριμένα, στόχος της Δράσης ήταν η ενθάρρυνση των διαγλωσσικών πρακτικών με σκοπό την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από art-based προσεγγίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο και ακολουθώντας μια συμμετοχική προσέγγιση αναπτύχθηκε οδηγός για τις εμψυχώτριες καθώς και απτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως ερέθισμα από τα παιδιά και από τις εμψυχώτριες.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Έργου και η Ομάδα Συντονισμού εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στα παιδιά, στις εμψυχώτριες που υλοποίησαν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, στην ομάδα των συνεργατιδών που ανέπτυξε το εκπαιδευτικό υλικό και στην επιστημονική σύμβουλο της Δράσης.

Θερμές ευχαριστίες στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων και όσους και όσες εκπαιδευτικούς εργάζονται στα camp των Διαβατών, του Κορδελιού (Softex), του Σκαραμαγκά και της δομής των Σερρών για τη φιλοξενία της Δράσης και την πολύτιμη βοήθειά τους κατά η διάρκεια εντοπισμού και ενημέρωσης των παιδιών, των γονιών και της ευρύτερης οικογένειας.

DRASI 19 FINAL

Main Menu