Σχετικά με εκπτώσεις εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για επιπλέον έκπτωση στα εισιτήρια καθώς εκ παραδρομής αναφέρεται κάτι τέτοιο στο  Δελτίο Μετακίνησης Φοιτητή ενώ οι τυχόν χορηγούμενες από την εταιρεία εκπτώσεις αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους μετακινούμενους.