Υπότροφοι Αριστείας Ακ. Έτους 2016-2017

Σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2017 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 358/16-10-2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Οι υπότροφοι ανακοινώνονται ανά πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το έτος εισαγωγής και τον προσωπικό αριθμό μητρώου τους στο Ε.Α.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu