Υπότροφοι Αριστείας Β΄ Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017

Σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2017 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών αριστείας Β΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, για τα έξι Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 358/16-10-2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu