Μεταπτυχιακές σπουδές στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια

Το  Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου καλεί αλλοδαπούς υπηκόους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μεταπτυχιακές σπουδές στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια. Για να ενημερωθείτε πιέστε εδώ.

Main Menu