Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις πιέστε εδώ. 

Main Menu