Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμογές τεχνολογιών Διάχυτου και Κινητού Υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων (UMI) στην Εκπαίδευση»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20

Ο Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous Computing) επιτρέπει τη χρήση εφαρμογών λογισμικού από οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή, σε οποιαδήποτε θέση και μορφή. Ο Κινητός Υπολογισμός (Mobile Computing) προσθέτει τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων και συσκευών με τη βοήθεια ασύρματων δικτύων. Και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε οποιοδήποτε αντικείμενο του φυσικού κόσμου διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτές οι τρεις τεχνολογίες, αθροιστικά καλούμενες «τεχνολογίες UMI», αποκτούν ολοένα αυξανόμενη διάδοση στην καθημερινή μας ζωή και επηρεάζουν σχεδόν όλες μας τις δραστηριότητες, με τρόπους εμφανείς ή αφανείς, έξυπνους ή εκνευριστικούς… Αυτή η πραγματικότητα πλησιάζει με γοργά βήματα…

Το έργο UMI-Sci-Ed (http://umi-sci-ed.eu/) προωθεί τη συστηματική χρήση τεχνολογιών UMI στο σχολείο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), με απώτερους στόχους αφενός να ωθήσει νεαρούς μαθητές σε κατοπινή επαγγελματική σταδιοδρομία που σχετίζεται με τις τεχνολογίες UMI και αφετέρου να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020 με συντονιστή φορέα το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και συμμετοχή επιστημόνων και εκπαιδευτικών από 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ιρλανδία). Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ανοιχτό ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης στις τεχνολογίες UMI για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέσα από τη σύσταση κοινοτήτων πρακτικής και ολοκληρωμένων εργαλείων, σεναρίων και μεθόδων βιωματικής μάθησης, το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και εκπαιδευτικών με επιστήμονες και ειδικούς από εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) θα γίνει εισαγωγή στις τεχνολογίες UMI (Ubiquitous and Mobile Computing and IoT), παρουσίαση του έργου UMI-Sci-Ed, συζήτηση για την εκπαιδευτική αξία των τεχνολογιών UMI και την αξιοποίησή τους στο σχολείο, παρουσίαση των υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σεναρίων της πλατφόρμας  και επίδειξη της πρακτικής εφαρμογής στην τάξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.


Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση:

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=9e716147b93f821c5d91e86bf&id=37bb63b2d0

 

Main Menu