Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας

Κυβέρνηση της Ινδονησιακής Δημοκρατίας χορηγεί υποτροφίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Darmasiswaσε τρεις (3)  Έλληνες φοιτητές. Για να ενημερωθείτε σχετικά πιέστε εδώ.

Main Menu