Διήμερο διαδικτυακό συνέδριο

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει διήμερο διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα:  Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

9.30 π.μ.-14.30μ.μ.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους ενεργούν ή ενδιαφέρονται να ενεργήσουν προς όφελος της ισότητας, καταπολεμώντας στερεότυπα και διακρίσεις.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΕΑΠ με το πέρας των διήμερων εργασιών. Η συμμετοχή είναι δυνατή είτε δια ζώσης είτε από απόσταση.

Περισσότερες πληροφορίες και το αρχικό πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

Main Menu