Ημερομηνίες Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Α’ περιόδου (Απρίλιος – Μάιος 2018) και Β’ περιόδου (Σεπτέμβριος 2018)

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής Παρουσίασης / Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

ΑΓΓ   Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΣΠ   Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος  

ΓΑΛ   Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας  

ΓΕΡ   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΓΤΠ   Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

ΔΙΑ   Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΜΥ/ΔΥΥ   Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΟΕ   Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΔΠΜ   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΕΚΕ   Εκπαίδευση Ενηλίκων: ΕΚΠ51 ΕΚΕ50-51-52 ΕΚΠ64  EKΠ65

ΕΚΠ   Επιστήμες της Αγωγής: ΕΚΠ50 ΕΚΠ51 ΕΚΠ60 ΕΚΠ61  ΕΚΠ62  ΕΚΠ63  ΕΚΠ64  ΕΚΠ65  ΕΚΠ66

ΚΠΠ   Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ   Master in Business Administration

ΜΣΜ   ΜεταπτυχιακέςΣπουδέςσταΜαθηματικά

ΟΡΘ   Σπουδές στη Ορθόδοξη Θεολογία

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων

ΠΣΦ   Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ   Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές

ΣΦΠ   Σχεδιασμός Φωτισμού

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ   Τραπεζική

Main Menu