ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Εκτύπωση

 

Αγαπητοί φοιτητές θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών ολοκληρώθηκε στις 28/2. Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανέρχονται στις 4000 περίπου.

Το Γραφείο Υποτροφιών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον κατά το δυνατόν γρηγορότερο έλεγχο αυτών.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και για το χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.