Φεστιβάλ κατά των πολλαπλών διακρίσεων

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει φεστιβάλ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Παρασκευή 4 Μαίου 2018

12.00 μ.μ.-19.00μ.μ.

στο αμφιθέατρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

Το φεστιβάλ είναι ανοιχτή δράση που απευθύνεται τόσο σε εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους ενεργούν προς όφελος της ισότητας, καταπολεμώντας στερεότυπα και διακρίσεις, όσο και στο ευρύ κοινό. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλών πρακτικών φορέων καθώς και πολιτιστικά δρώμενα, όπου πρωτοστατούν οι Σύλλογοι των Μεταναστευτικών Κοινοτήτων της Πάτρας. Παράλληλα θα είναι σε εξέλιξη έκθεση ενημερωτικού υλικού που αφορά στο έργο καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες συναφών φορέων και οργανώσεων.

Το έργο αναφέρεται στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ε.Ε, που συνιστά ένα βασικό τμήμα των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει ερευνητικές δραστηριότητες με κοινωνική παρέμβαση και δράσεις δικτύωσης - ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού  (εργαστήρια δικτύωσης με τοπικούς φορείς, διοργάνωση info-day και φεστιβάλ) αναφορικά με την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με φορείς εταίρους το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Κύριοι στόχοι του φεστιβάλ είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, και η ανάπτυξη διαλόγου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τις πολλαπλές διακρίσεις. Απώτερος στόχος είναι η δικτύωση για την ανάπτυξη οριζόντιων παρεμβάσεων και κατευθύνσεων πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων καθώς και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. 

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΕΑΠ με το πέρας των εργασιών.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80%  από το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship (REC)»

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ίδιους πόρους.

Αφίσα

 

 

 

Main Menu