Παράταση της ημερομηνίας υποβολής Διπλωματικών Εργασιών

  

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 379/30-04-2018 Συνεδρίαση της, ορίστηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ως καταληκτική ημερομηνία τελικής υποβολής των Διπλωματικών Εργασιών (με μέγιστη διάρκεια εκπόνησης Μ.Δ.Ε. τους 8 μήνες), η 10η Ιουλίου 2018 αντί της 15ης Ιουνίου 2018.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Επιστήμες της Αγωγής» εξαιρούνται από την παραπάνω ανακοίνωση.

 

 

Main Menu