Υπότροφοι Αριστείας Α' Εξαμήνου Ακ. Έτους 2017 - 2018

 

 

Σήμερα την 23η Μαΐου 2018 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών αριστείας Α΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για τα έξι (6) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 379/30-04-2018απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται ανά πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τον προσωπικό αριθμό μητρώου τους στο Ε.Α.Π. 
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Main Menu