Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Α’ Εξαμήνου για το ΔΓΡ και Ενημέρωση για τις Αιτήσεις Χορήγησης Υποτροφιών Β’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγραμμάτων Σπουδών Δημιουργική Γραφή, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 20 Ιουνίου 2018 έως και τις 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες: LRM, ΑΣΚ, ΣΔΣ, ΑΔΕ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, καθώς και οι φοιτητές του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΔΓΡ θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Β’ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από τις 02 Ιουλίου 2018  έως και τις 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00.

Τέλος, όσον αφορά τα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΑΓ και ΓΧΝ, αναμένεται σχετική απόφαση που θα διευκρινίζει τα σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Main Menu