Ενημέρωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων Χορήγησης Υποτροφιών για το Β΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση

 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, η διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη Χορήγηση Υποτροφιών για το Β’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών LRM, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΔΓΡ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, ΣΔΣ θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Main Menu