Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Β’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι oι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες: LRM, ΑΣΚ, ΣΔΣ, ΑΔΕ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, καθώς και οι φοιτητές του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΔΓΡ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Β' εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr  κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 13 Ιουλίου 2018 έως και τις 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

 

Main Menu