Απόφαση της ΔΕ για τις δόσεις των φοιτητών. Ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕ

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 2 Ιουλίου 2018 να επανακαθορίσει το καθεστώς των δόσεων της οικονομικής συνδρομής ήταν απολύτως ορθή και δίκαιη. Κι αυτό, επειδή το επέβαλε η αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης ασυνέπειας ορισμένων, διπλάσιων στον αριθμό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τονίζουμε ότι η παρούσα Διοίκηση, ήταν αυτή που επέβαλε τη ρύθμιση για τον καθορισμό δόσεων στην καταβολή της οικονομικής συνδρομής πριν την έναρξη του έτους 2016-17. Υπογραμμίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι το ΕΑΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ότι υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από τις δημοσιονομικές αρχές. Επίσης από τον ιδρυτικό του νόμο 2552/1997 είναι δημόσιο πανεπιστήμιο αυτοχρηματοδοτούμενο. Προφανώς, όσοι και όσες το επιλέγουν για σπουδές το αναγνωρίζουν και το αποδέχονται.

Η παρούσα Διοίκηση αντιμετώπισε εξαρχής με έκδηλη ευαισθησία τα αιτήματα και τα προβλήματα της φοιτητικής κοινότητας. Η αμφισβήτηση αυτής της πραγματικότητας θα ήταν άδικη. Προφανώς και δεν λύσαμε όλα τα ζητήματα. Δικό μας καθήκον πέραν των άλλων, είναι η στρατηγική της ακαδημαϊκής αναβάθμισης, ανανέωσης και ανάπτυξης του ΕΑΠ. Επιτρέψτε μας να πιστεύουμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Η απόφαση προκάλεσε ορισμένες αντιδράσεις. Οι περισσότερες, ιδιαίτερα αυτών που πολύ ευγενικά προσέφυγαν στη Διοίκηση ζητώντας να μην τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, αποδίδουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι υπήρξε αιφνιδιασμός και ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν σε κάποιους να είναι συνεπείς. Το σεβόμαστε χωρίς άλλο.

Υπήρξαν και ορισμένοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, λίγοι αλλά ηχηροί, που προσέφυγαν σε ανοίκειες εκφράσεις σε βάρος της Διοίκησης, εκφράσεις που ξεπερνούν τα όρια και θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ποινικές διώξεις. Θα το κάνουμε, εκεί όπου υπήρξαν δημόσιες αναφορές για χρηματισμό μελών της Διοικούσας και απειλές προς το πρόσωπό τους. Με μοναδική επιδίωξη να προστατεύσουμε το Ίδρυμα και, βεβαίως, τους εαυτούς μας. Και ένα ακόμη. Διαφαίνεται κατάφωρα μια συνδυασμένη απόπειρα, να πληγεί η αξιοπιστία του ΕΑΠ, μιλώντας για “οικονομική αιμορραγία”, για “κίνδυνο να κλείσει το πανεπιστήμιο” και για “ελάττωση του αριθμού των φοιτητών”. Αντιπαραθέτουμε ότι την περίοδο 2017-18 είχαμε ρεκόρ ενεργών φοιτητών και δηλώσεων Θεματικών Ενοτήτων από τους φοιτητές, αν αυτό λέει κάτι.

Η Διοικούσα κατά την έκτακτη συνεδρίασή της την Τρίτη 17 Ιουλίου διαπίστωσε ότι οι διαμαρτυρίες των περισσοτέρων φοιτητών και φοιτητριών είναι βάσιμες. Ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν ήταν στις προθέσεις μας να πλήξουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν με ομαλό τρόπο τις σπουδές τους, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Αναστολή της απόφασης 384/2-7-2018 και εφαρμογή της από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Αυστηρότερη εποπτεία της τακτοποίησης των δόσεων των φοιτητών

Ελπίζουμε,

  • Να υπάρξει πλήρης κατανόηση των λόγων της αλλαγής της απόφασής μας. Πιστεύουμε στο καλό κλίμα της συνεργασίας με τους φοιτητές μας αλλά, ταυτόχρονα, εκτιμούμε ότι η παραπάνω απόφαση θα αποτιμηθεί στο περιεχόμενό της και, συνεπώς, θα επιδειχθεί ο επιβαλλόμενος σεβασμός στις υποχρεώσεις καθενός και καθεμιάς, προκειμένου να διαφυλαχθεί η διαχειριστική συνέπεια του Ιδρύματος.
  • Να υπάρξει προσεκτική επιλογή στη δήλωση Θεματικών Ενοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής περαίωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων.

 

Βασίλης Καρδάσης

Πρόεδρος της

Διοικούσας Επιτροπής

 

Main Menu