Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Α’ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα κοινά ΜΠΣ ΕΑΓ & ΓΧΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι oι φοιτητές των κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες: ΕΑΓ και ΓΧΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr  κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 23 Ιουλίου 2018 έως και τις 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Main Menu