Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Β’ εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα κοινά ΜΠΣ ΕΑΓ & ΓΧΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές των κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες: ΕΑΓ και ΓΧΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το Β’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από τις 27 Αυγούστου 2018 έως και τις 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Main Menu