Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών προγραμμάτων και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης

 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι οι Τελετές Ορκωμοσίας για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης που αφορούν αποφοίτους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα σε διαφορετικές ημερομηνίες

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Τελετών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πάτρα

  • Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης  για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
  • Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
  • Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης για τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης για τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Θεσσαλονίκη

  • Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης για τις σχολές Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

 

Από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την  πρόθεση παρουσίας τους στην Τελετή και να επιλέξουν την επιθυμητή πόλη για την Τελετή Ορκωμοσίας, μέσω της πλατφόρμας https://apps.eap.gr/ceremony Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, θα γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα Ορκωμοσιών και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης αναλυτικά.

Main Menu