Υπότροφοι Κοινωνικών Κριτηρίων Α’ εξαμήνου στο κοινό ΜΠΣ ΔΓΡ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Σήμερα την 04η Οκτωβρίου 2018 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων Α΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΓΡ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 388/23-07-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης τους για χορήγηση υποτροφίας στο Ε.Α.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu