Πρόγραμμα Έκτακτης Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Λόγω Έκτακτων Καιρικών Συνθηκών στις 29-30 Σεπτεμβρίου

 

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών στις 29-30 Σεπτεμβρίου και τους περιορισμούς μετακίνησης των φοιτητών από περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, οι παρακάτω παρουσιάσεις ορίστηκαν σε νέα ημερομηνία.

Πρόγραμμα Έκτακτων Παρουσιάσεων ΜΔΕ

 

Main Menu