Και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Στηρίζει τον 4ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας-“Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες”

Εκτύπωση

psp logo website 0

Από σήμερα και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, https://www.psp.org.gr ως incubator,  στηρίζει τον 4ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας-“Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες” και προσφέρει:

α) Στον 1ο νικητή, δωρεάν χώρο εγκατάστασης της εταιρείας του (1-2 θέσεων εργασίας) για διάστημα 3 μηνών.

β) Στο 2ο και 3ο νικητή, υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων, δικτύωση με  εθνικούς & διεθνείς φορείς κλπ).

γ) Στις ομάδες που θα διακριθούν και εφόσον ανήκουν στους τομείς: Νανοτεχνολογίας, Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας, Έξυπνες πόλεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αεροναυπηγικής, Μπλε Οικονομίας/Ανάπτυξης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Innovation HUBs που λειτουργούν στο ΕΠΠ (Nanotechnology HUB, Aroma HUB, Biohealth HUB, Smart Cities, Cleantech Energy HUB, Aeronautic HUB, HUB για την Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη).

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό: ΕΛΚΕ ΕΑΠ