ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΓΡ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Σήμερα, την 10η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 384/02-07-2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Α΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

                               

 

 

 

Main Menu