Υπότροφοι Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ετήσιες θεματικές ενότητες

Εκτύπωση

 

Σήμερα, την 14η Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 401/29-10-2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας των ετήσιων προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.