Ανακοίνωση αποπληρωμής δόσεων για τους επανεγγραφέντες των ΠΣ με ΘΕ ετήσιας διάρκειας

 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές/,

θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όσους, κατά την επανεγγραφή σας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Προγράμματα Σπουδών με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, επιλέξατε να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή σε δόσεις, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω internet banking, για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, που ορίστηκε από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην υπ’ αριθμ. 387/17-07-2018 Συνεδρίασή της. Ως καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2019 και ως εκ τούτου παρακαλούμε για τη συνέπειά σας, καθώς δε θα δοθεί καμία χρονική παράταση, πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Main Menu