Υπότροφοι Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες

Εκτύπωση

 

Σήμερα, την 14η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 403/23-11-2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών LRM, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, ΣΔΣ  Β΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.