Υπότροφοι Κοινωνικών Κριτηρίων Β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2019 ανακοινώνονται οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων Β΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για τα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών LRM, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΔΙΣ, ΚΑΟ και ΣΔΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 404/10-12-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Οι υπότροφοι ανακοινώνονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης τους για χορήγηση υποτροφίας στο Ε.Α.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu