Ημερομηνίες Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Α’ και Β’ Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής Παρουσίασης / ΕξέτασηςΔιπλωματικών Εργασιώνανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

LRM   Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

ΑΓΓ   Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΔΕ Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς

ΑΣΚ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

ΑΣΠ   Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 

ΓΑΛ   Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΕΡ   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΤΠ   Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

ΓΧΝ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

ΔΓΡ Δημιουργική Γραφή

ΔΙΑ   Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ   Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΙΣ Δημόσια Ιστορία

ΔΜΥ/ ΔΥΥ  Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΟΕ   Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΔΠΜ   Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΕΚΕ   Εκπαίδευση Ενηλίκων: ΕΚΠ51 ΕΚΕ50-51-52

ΕΚΠ   Επιστήμες της Αγωγής: ΕΚΠ50 ΕΚΠ51 ΕΚΠ60 ΕΚΠ61 ΕΚΠ62 ΕΚΠ63 ΕΚΠ64 ΕΚΠ65  ΕΚΠ66

ΚΑΟ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΠΠ   Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ   Master in Business Administration

ΜΣΜ   ΜεταπτυχιακέςΣπουδέςσταΜαθηματικά

ΟΡΘ   Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

ΠΣΦ   Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΠΣΧ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

ΣΔΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ   Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

ΣΦΠ   Σχεδιασμός Φωτισμού

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ   Τραπεζική

Main Menu