Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Μαρτίου 2019

 

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

LRM Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

ΑΣΚ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

ΔΓΡ   Δημιουργική Γραφή

ΣΔΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Τα προγράμματα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

Main Menu