Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Μαΐου 2019

 

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

ΓΕΡ Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΓΧΝ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

ΔΙΑ Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΜΥ/ΔΥΥ   Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΟΕ   Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΔΠΜ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΠΠ   Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ Master in Business Administration

ΜΣΜ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΠΛΣ   Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΦ   Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΣΔΥ Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ  Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές

ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΡΑ   Τραπεζική

Τα προγράμματα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

Main Menu