Υπότροφοι Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες (Α’ Εξάμηνο) - ΔΓΡ

Σήμερα, την 22η Μάιου 2019, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμόν 420/22-04-2019 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, πρόκειται να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ακαδημαϊκό τους e-mail, οι δικαιούχοι υποτροφιών αριστείας του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΔΓΡ Α΄ Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Πανεπιστήμιο δε δύναται να κοινοποιήσει περαιτέρω στοιχεία των υποτρόφων.

                                               

Main Menu