Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουλίου 2019

Εκτύπωση

Προδιαγραφές και  Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

User Guides – Useful Material for writing your Dissertation 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

LRM   Language Education for Refugees and Migrants

ΑΔΕ  Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

ΑΣΚ   Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

ΓΧΝ  Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

ΔΓΡ   Δημιουργική Γραφή

ΔΙΣ  Δημόσια Ιστορία

ΚΑΟ  Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΣΔΣ   Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Τα προγράμματα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.